Các gói ứng dụng

Gói 200

 • Theo dõi 10 tin
 • Thêm vào danh bạ 20 người/ ngày
 • Gửi tin nhắn 20 tin/ ngày
 • 400k/2 tháng

Gói 500

 • Theo dõi 20 tin
 • Thêm vào danh bạ 50 người/ ngày
 • Gửi tin nhắn 50 tin/ ngày
 • 500k/1 tháng

Gói 3000

 • Theo dõi 50 tin
 • Thêm vào danh bạ 200 người/ ngày
 • Gửi tin nhắn 200 tin/ ngày
 • 3000k/1 tháng